En kväll när det brann lite här och var i Malmö brann även vår bil upp, den som det stod Svenska kyrkan på och som skänkts till vår diakonala verksamhet Moment 22. Sånt händer i en stad när destruktiva krafter får syre och blossar upp för en natt.

Efter just det här tillfället tar jag ändå med mig de positiva motkrafterna – människor som stöttade polisen och motverkade nya upplopp, och inte minst det hjärtevärmande och uppskattade stöd vi mötte i vårt närområde.

Vad behöver man för att leva gott tillsammans i en stad? Man behöver känna sig trygg, och faktiskt också vara det. Majoriteten av alla som bor i Malmö är hederliga, förnuftiga människor som vill leva sina liv i fred och ro, alldeles oavsett ålder, religion, härkomst och efternamn.

Man behöver ha så att man klarar livets nödtorft och en liten buffert för det oväntade – en tandvärk, en stulen cykel, en akut sjukhusvistelse. Ett utrymme för en guldkant, även om det bara är en dröm för många.

Man behöver ha en bra skola och en bra fritid för barnen.

Man behöver vara räknad med, man behöver tas i anspråk, man behöver få bidra. Man behöver omsorg när kraften inte räcker, när man är utsatt. Man behöver respekt, och man behöver respektera.

Man kan behöva en blomma.

Och själv tänker jag för varje dag att det jag behöver är nåd. Och förmågan att ta emot den.

PS: Bilen? Försäkringen täcker nästan en ny.

Charlotte Lundh, diakon Hyllie kyrka