Filmen Lola (Lolas väg mot havet, Belgien, Frankrike, 2019) i regi av Laurent Micheli fick Svenska kyrkans pris för bästa ungdomsfilm under Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i veckan.

Juryns motivering:
”När vi tvingas ompröva våra förväntningar på hur livet borde vara blir vägen viktigare än målet. En road-movie som inger hopp där relationer utmanas och mötena längs vägen förändrar förutsättningarna för en oviss framtid.”

Om Svenska kyrkans pris för bästa ungdomsfilm
Svenska kyrkans pris går till en ungdomsfilm som håller hög konstnärlig kvalitet och synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor på ett sätt som berör både ungdomar och vuxna. Prissumman är på 100 000 kr.

Ta del av en intervju som Lunds Stift har gjort med regissören Laurent Micheli

Här kan du läsa mer om de pris som delades ut under BUFF i Malmö