Situationen vi befinner oss i just nu är exceptionell.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de politiska beslut som fattats om hur vi ska agera för att förhindra smittspridning måste vi ta på allvar. Det är uppenbart att vi för en lång tid framöver kommer behöva ställa om våra liv. Utvecklingen framåt talar för att församlingens verksamheter och gudstjänster kommer påverkas i långt större omfattning än vi kunnat tro. Som arbetsledande präst i Bunkeflo ligger det på mig ett ansvar att säkerställa och vidta åtgärder för att minska smittspridning och smittorisk. Jag har därför beslutat följande:

På grund av ett allt allvarligare läge kring Covid-19 kommer mässorna i Bunkeflo Strandkyrka för obestämd tid framåt INTE vara offentliga, firas utan gudstjänstbesökare. Mässorna firas endast av präst, musiker och vaktmästare.

Min förhoppning är att vi ska kunna livesända gudstjänsterna, kunna lägga ut dem i våra medier på
internet; Facebook, Hemsidan och Youtube. Där kommer den som vill, ha möjlighet att kunna delta i
gudstjänsterna från distans. Länkarna kommer att läggas ut på vår hemsida.

För tjänstgörande präst kommer det att kännas ensamt i mässorna. Alla i församlingen behöver be för hela situationen, innesluta prästen i sina böner och tankar.

Följande verksamheter har uppehåll tillsvidare.
Måndagsträffen
Diakonal gemenskap
Sopplunch
Bibelmeditaion
Korallerna
HimlaGläntan
Killklubben
TeaTro
Kristallerna
Cecilikören
Konfirmander
Quben

Bunkeflo Strandkyrkan kommer att vara öppen dagtid för ljuständning, enskild bön.

Pierre Schelander
Arbetsledande präst i Bunkeflo