BUNKEFLO STRANDKYRKA

Gudstjänst

Gudstjänst

Vårt vanliga veckoschema när det gäller gudstjänster ser ut som nedan. För mer detaljerad information se kalendern.

måndag
8.30 Morgonbön

tisdag
8.30 Morgonmässa

onsdag
8.30 Morgonbön
17.30 Vesper

torsdag
8.30 Morgonbön
19.00 Stilla mässa
20.00 After mass

fredag
8.30 Morgonbön

söndag
10.00 Högmässa + söndagsskola Efterföljande kyrkkaffe

11:30 Högmässa
livets_ljus_bunkeflo_strandkyrka

Bunkeflo kyrka och Strandkyrkan är en del av Kristi kyrka i världen. Vi tillhör Svenska kyrkan och delar hennes grundläggande dokument av Bibeln som Guds Ord och hennes bekännelseskrifter. Det är vår kallelse att leva i trohet mot det uppdrag som Jesus Kristus gett oss, att i gudstjänst och diakoni, i undervisning och mission uttrycka detta.

Kyrkans dag är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. Varje söndag firar vi högmässa i Strandkyrkan.

Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I Jesus Kristus blir Gud synlig och påtaglig, och därför är varje Gudstjänst ett möte med levande Gud. Vi möter honom genom texter och när vi firar nattvard. Gudstjänsten är därför mer än att samlas till gemenskap, det är en faktisk uppenbarelse av Gud och Hans verk!