Bunkeflo Strandkyrka

Bunkeflo Strandkyrka med församlingsexpedition och samlingslokaler ligger centralt belägen i Bunkeflostrand och är Malmös yngsta kyrka.

Bunkeflo Strandkyrka, som är helgad åt Den heliga Birgitta, byggdes ursprungligen 1989-1990 och invigdes den 11 mars 1990 av biskop P.-O. Ahrén. Byggnaden projekterades då av White Arkitekter AB, Malmö, och uppfördes av Nordiska Trähus AB, Vrigstad.

Den 21/8 1989 murades ett dokumentskrin av kopparplåt,tillverkat av Sven Lindqvist i Vintrie, in i Strandkyrkans grund. Skrinet innehåller protokoll, ritningar, årssats med mynt, psalmbok och dagstidningar. Inredningsarkitekt var Inger Adlerz. Förutom kyrkorum med 90-100 platser inrymde byggnaden samlingssal (Birgittasalen), pentry samt sakristia och ett par mindre samlingsrum för barn- och ungdomsverksamhet. Församlingsexpeditionen var då ännu kvar i Församlingsgården i Vintrie. Orgel tillkom senare och invigdes den 23 oktober 1994.

Till kyrkan hör en fristående klockstapel. Byggandet av klockstapel och ungdomsrum möjliggjordes genom en insamling i församlingen till en byggnadsfond, som inbringade 132 165 kr.Totalkostnaden för byggnad, klockstapel och inventarier blev ca 6 miljoner.

Ombyggnad av Bunkeflo Strandkyrka/Birgittagården

För att kunna flytta församlingsexpeditionen från Församlingsgården i Vintrie till Bunkeflostrand så att den finns där mer än nio av tio församlingsbor bor och för att få bättre verksamhetslokaler, togs i början av 2000-talet beslut om att bygga ut Bunkeflo Strandkyrka/S:ta Birgittagården. Ombyggnaden påbörjades 2004. Församlingsexpedition samt ändamålsenliga arbetsrum och lunchrum för personal tillkommer i den norra flygeln.

Kyrkorummet vrids en åttondels varv och ett litet kor byggs ut i öster och vidgar kyrkorummet så att det rymmer 110-120 deltagare. Koret förses med två sido-fönster med blyspröjsade glasmålningar. Ljus faller nu även in från ovan genom att taket kapats allra högst upp och gjorts om till en pyramidtopp i glas. Birgittasalen blir också betydligt större, och i stället för pentry får Strandkyrkan nu ett stort kök med modern utrustning.

I den södra flygeln byggs nu större och bättre rum för barn- och ungdomsverksamhet, ett speciellt kör- och musikrum samt sakristia. Strandkyrkans totala golvyta ökas från 360 m2 till 800 m2. Arkitekt för om- och tillbyggnaden var Bo Svensson hos SEWS Arkitekter AB i Malmö och huvudentreprenör var Peab Syd AB i Malmö. Totalkostnaden för ombyggnaden blev ca 12 miljoner. Bunkeflo Strandkyrka/S:ta Birgittagården återöppnas den 17 april 2005.

Bunkeflo Strandkyrkas altartavla är en ikon över den uppståndne Jesus – Jesus Kristus sittande på sin himmelska tron.

De grekiska bokstäverna i glorian (uttalas: ho ån) betyder: Den varande, den som är, den existerande – ”jag är”. Därmed sägs, dels att Jesus är Sonen som är ett med Fadern, vars namn i 2 Moseboken är just ”jag är den jag är”, dels att det är genom honom som allting existerar. Om inte Gud fanns, så skulle det inte ens finnas ingenting. Ikonen har kallats för ett fönster mot himlen, den vill öppna våra jordiska perspektiv mot evigheten. Därför är perspektiven förskjutna i ikonen, vilket man kan se på tronstolen där linjerna löper annorlunda än vanligt. Tid och rum upphävs i evigheten, våra fyrdimensionella begrepp upplöses och är inte längre giltiga.

centralikonen206001

Glasmålningar

Norrsida Maria bebådelse, Petrus får nycklarna till himmelriket. Södersida Maria Magdalena efter uppståndelsen, Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Vinrankan överst och sädeskornen nederst på båda fönstren symboliserar Nattvarden.

fonster20norr2045020h1

Kormatta

Handvävd matta från Rorke 19s Drift i Sydafrika. Det afrikanska mönstret är komponerat av vävarna och garnfärgerna utvalda för att färgmässigt passa till altartavla. Korfönster och stolsitsar i Strandkyrkan. Mattan är vävd i rent yllegarn, som handfärgats. Rorke´s Drift i Sydaftrika är platsen där Svenska kyrkans första missionsstation anlades år 1876.

kormatta202202001

Dopskål

Formgivare Lars Hellsten. Skänkt av Orrefors glasbruk.

dopfunt20med20skal201001

Ikoner

På sakramentsskåp: EmmausÖver ljusbärare: Getsemane, Jesus på förklaringsberget, Uppståndelsen.Vid förbönsbok: Kristus Allhärskaren.Konstnär Erland Forsberg, Mölndal, har målat Strandkyrkans ikoner ochprocessionskors samt utformat de nya glasmålningarna.

emmaus202001

Ljusbäraren

Sven Lindqvist, Vintrie, har tillverkat ljusbäraren.

ikoner20-1

Orgeln

Byggd av Kaliff & Löthman Instrumentbyggare AB år 1994, invigd den 23 oktober 1994.

Disposition:
Manual I (CD-d3)

Manual II (CD-d3)Principal 8´

Gedakt 8´Rörflöjt 8´Oktava 4´Växelregister, dvs. alternativt registrerbara på manual I eller II:Flöjt 4´Quinta 2 2/3´Oktava 2´Ters 1 3/5´Pedal (CD-d1)Subbas 16´Koppel: II/I, II/P, I/PTremulant på manualverken Cymbelstjärna

Dispositionen och stämmornas karaktär gör orgeln särskilt lämplig för repertoar från tidig barock/renässans.Orgeln stämd i Werkmeister III. Kyrkklocka: Ø 740 mm, ton Cis”, 241 kg.

Tillverkad av AB M & E Olssons Klockgjuteri, Ystad.

Inskription: ”Min ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare”. Luk 1:46–47

orgel204501