Diakonins månad 2019 – Äldres psykiska ohälsa

Diakonins månad i september är ett ekumeniskt samarbete mellan olika kyrkor och organisationer. I år, liksom förra året, är temat äldres psykiska ohälsa. Sveriges Kristna Råd har samlat digitalt material som både ger stöd till drabbade, men som också ger vägledning till de som är engagerade i socialt arbete.

Sedan 2004, då Diakonins månad först introducerades, har månaden belyst olika aktuella teman. I år är temat ”Äldres psykiska ohälsa”. Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet, men vanligt hos äldre personer och depression är en av de vanligaste folksjukdomarna bland äldre. Idag lider cirka var femte äldre person av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta dold, både för den äldre personen själv och de som står nära. Ibland kan det också vara svårt att veta var gränsen går för att en naturlig reaktion, som exempelvis sorg, övergår till depression. Läs mer på Sveriges kristna råds webbplats

Det här händer i Malmös kyrkor under Diakonins månad

Måndag 2 september kl 13.30-15.00
Kan den kristna tron bidra till psykisk och andliga hälsa? Välkomna till ett samtal tillsammans med präst Mikael Göth. Därefter bjuds det på klimatsmart eftermiddagsfika.
Plats: Fosie församlingsgård

Torsdag 12 september 14.00-15.00
Den hårfina gränsen mellan depression och demenssjukdom en föreläsning i samband med Torsdagsträffen med Jenny Askelin, silviasyster, Camilla Eriksson och Caroline Sjöberg, psykiatrisjuksköterskor. Träffen inleds med andakt följt av fika och gemenskap.
Plats: S:t Mikaels kyrka

Söndag 15 september kl 11-14.30
Diakonins Dag
 börjar med högmässa i Fosie kyrka kl 11. Vår nyblivna diakon Britta Abotsi predikar. Därefter soppa med efterföljande samtal på temat medmänniska och äldres psykiska hälsa i Fosie församlingsgård.
Plats: Fosie kyrka

Måndag 16 september kl 13.30–15.00
Kan musik och bön bidra till psykisk och andlig hälsa? Välkomna att prova på att be med musik tillsammans med kyrkomusiker Bertil Pålsson och diakon Ebba Älverbrandt. Därefter bjuds det på klimatsmart eftermiddagsfika i Fosie församlingsgård.
Plats: Fosie kyrka

Tisdag 24 september 10.00-12.00
Att åldras med jämnmod genom livets olika faser en samtalsgrupp för seniorer med plats för 6-8 deltagare. Gruppen träffas sex tisdagar på följande datum: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10 och 5/11. Anmäl dig till Ilse Viebusk, diakon 040-279358, senast den 20/9.

Torsdag 26 september 14.00-15.00
Att åldras med psykisk ohälsa och ändå leva ett gott liv med Jan-Inge Nilsson, seniorambassadör från Hjärnkoll. Träffen inleds med andakt följt av fika och gemenskap.
Plats: S:t Mikaels kyrka

LÄS MER OM DIAKONI

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

VAD GÖR EN DIAKON?

Under året har ca 200 människor berättat om Svenska kyrkans sociala arbete i projektet Diakoni och välfärd. Här kan du ta del av ett par av berättelserna.

BEHÖVER DU NÅGON ATT PRATA MED?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.