Diakonins månad 2018 – Äldres psykiska ohälsa

Diakonins månad i september är ett ekumeniskt samarbete mellan olika kyrkor och organisationer. I år är temat äldres psykiska ohälsa. Sveriges Kristna Råd har samlat digitalt material som både ger stöd till drabbade, men som också ger vägledning till de som är engagerade i socialt arbete.

Sedan 2004, då Diakonins månad först introducerades, har månaden belyst olika aktuella teman. I år är temat ”Äldres psykiska ohälsa”. Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet, men vanligt hos äldre personer och depression är en av de vanligaste folksjukdomarna bland äldre. Idag lider cirka var femte äldre person av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta dold, både för den äldre personen själv och de som står nära. Ibland kan det också vara svårt att veta var gränsen går för att en naturlig reaktion, som exempelvis sorg, övergår till depression. Läs mer på Sveriges kristna råds webbplats

Det här händer i Malmös kyrkor under Diakonins månad

Söndag 26 augusti
Diakonins Dag
 börjar med högmässa i Fosie kyrka kl 11. Församlingskurator Britta Abotsi predikar. Därefter klimatsmart lunch i församlingsgården och efterföljande samtal med hjärnkollambassadören Håkan Wingren som berättar om sina erfarenheter av depression och återhämtning, att åldras med psykisk ohälsa men ändå lyckas leva ett gott liv.
Plats: Fosie kyrka

Måndag 3 september kl 13.30-15.00
Depression och ångest – de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa hos äldre.
Vi får besök av Carina Tordai, leg arbetsterapeut och Linda Elgaard, leg sjuksköterska från Äldrepsykiatrin i Helsingborg.
(Ingår i mötesplatsen Måndagsträffen)
Plats: Fosie kyrka

Måndag 10 september kl 13.30-15.00
Vi fördjupar oss i Wilhelm Schmids bok Konsten att bli gammal.
Diakon Ebba Älverbrandt leder boksamtalet utifrån kapitel 6 och kapitel 7: Beröring för att nära närhet och Kärlek, vänskap och nätverk.
(Ingår i mötesplatsen Bokcirkeln)
Plats: Fosie kyrka

Söndag 16 september föreläsning kl 14.00
Håkan Wingren, ambassadör för nätverket Hjärnkoll talar om psykisk ohälsa och sin egen erfarenhet av det. Vi börjar med fika och därefter föreläser Håkan. Eftermiddagen avslutas med Gudstjänst kl. 16.00.
Plats: Husie församlingshem

Måndag 17 september kl 13.30-15.00
Den hårfina gränsen mellan depression och demenssjukdom
Vi får besök av Söders psykiatrisjuksköterska Rose-Marie Qwick-Schönherr, Silviasystern, Jenny Askelin och demenssjuksköterskan Carola Utecht.
(Ingår i mötesplatsen Måndagsträffen)
Plats: Fosie kyrka

Måndag 24 september 13.30-15.00
Vi fördjupar oss i Wilhelm Schmids bok Konsten att bli gammal.
Präst Mikael Göth leder boksamtalet utifrån kapitel 9 och 10: Ett förhållande till döden för att kunna leva med den, och Några tankar om ett möjligt liv efter döden.
(Ingår i mötesplatsen Bokcirkeln)
Plats: Fosie kyrka

LÄS MER OM DIAKONI

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

VAD GÖR EN DIAKON?

Under året har ca 200 människor berättat om Svenska kyrkans sociala arbete i projektet Diakoni och välfärd. Här kan du ta del av ett par av berättelserna.

BEHÖVER DU NÅGON ATT PRATA MED?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.