Ekumenisk samtalsgrupp

På initiativ från Stadionkyrkan planeras en samtalsgrupp utifrån den progressive nytestamentlige teologen Marcus J. Borgs bok ”Kristendomens hjärta – att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv”. Samtalen äger rum fyra lödagar kl 9.00-11.00 i Gamlegård Hyllie kyrka. Teologen och tidigare ärkebiskopen KG Hammar, som också skrivit förord till boken, leder samtalen. Kaffe & smörgås serveras. Anmälan till Lotta Fång, präst.

DAGAR: 27 januari, 3 mars, 21 april, 26 maj
PLATS: Gamlegårds stora sal, Gamlegårdsvägen 34
TID: 09.00 – 11.00
ANMÄLAN: lotta.fang@svenskakyrkan.se
TELEFON: 040-27 93 45, Lotta Fång