Fastan – tid för eftertanke och bön

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att du ska få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.

Årets största fastetid är tiden före påsk

Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. På söndagarna bryts fastan. Det är fortfarande fastetid men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under fastan avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat. En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Strängnäs stift har tagit fram en fastekalender som du kan följa. Kalendern kan du läsa eller ladda ner som pdf från Strängnäs stifts hemsida.

Fastlagen är en tredagars fest före fastan

Fastlagen är tre festdagar som infaller före fastan.  Fastlagen börjar med fastlagssöndag 23 februari och avslutas med fettisdagen 25 februari. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen (extern länk).

Fastan inleds på askonsdagen

Fastan inleds med askonsdagen (extern länk) som i år infaller 26 februari. I många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard där deltagarna får ett kors av aska tecknat i pannan eller på ovansidan av handen. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Sista veckan i fastan kallas Stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för Stilla veckan, (extern länk) eller passionsveckan. Det är dagarna som leder upp till påsken, vilken inleds med påskdagen. I år infaller Stilla veckan 6–11 april.

Kalender för fastan

Här hittar du alla kalenderhändelser under fastan.

Fastedagar i kristendomen

Fastan före påsk är den största. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. På onsdagar för att Jesus förråddes av Judas på just den dagen och på fredagar för att Jesus korsfästes då. Advent är en annan fastetid.

Fastans färger

Under fastan är färgerna i kyrkan (extern länk) blå eller lila, till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort.

Källa: svenskakyrkan.se