För förtroendevalda

Här hittar du Protokoll från de olika beslutsorganen Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Kyrkorådets arbetsutskott, Församlingsråd och Verksamhetsråd
samt information och nyheter som riktar sig till dig som är förtroendevald i Svenska kyrkan Malmö.

Länkarna öppnas på vårt intranät

Protokoll