För förtroendevalda/protokoll

Information för dig som är förtroendevald inom Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter, sammanträdestider och protokoll.
OBS! Länkarna öppnas i vårt intranät, där all information finns för respektive organ.

Kyrkofullmäktige
Kyrkoråd
Arbetsutskott – AU
Valnämnden
Församlingsråd och verksamhetsråd

Här hittar du reglementen

KONTAKT

Assistent
Linda Nilsson
040-27 90 03