Förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs vart fjärde år i kyrkovalet. Här får du en överblick över denna organisation och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Verksamhetsråd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Kontaktuppgifter till Kyrkofullmäktige presidium

Ordförande i Kyrkofullmäktige
Ulla-Britt Mattisson
0709-49 11 26
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Första vice ordförande i Kyrkofullmäktige
Camilla Andersson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Andra vice ordförande i Kyrkofullmäktige
Mats Högelius
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Kontaktuppgifter till Kyrkorådet

Ordförande i Kyrkorådet
Claes Block
0733-85 74 44
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Vice ordförande i Kyrkorådet
Ingrid Petersson
0705-34 13 31
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Anna Brandoné
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Patrik Lindqvist
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Linda Isberg
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Karin Rosenquist Andersson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Nima Gholam Ali Pour
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Lena Jönsson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ledamot i kyrkorådet
Per Håkansson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Maria Hanson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Mats Tängermark
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Lars Ahlborn
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Rebecka Hedén Judt
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Anton Sauer
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Elisabet Holmstedt
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat
Ersättare i kyrkorådet
Christer Bengtsson
Skicka e-post
Arbetsplats: Malmö pastorat

Verksamhetsråd

Verksamhetsråden är den lokala kyrkans styrelse, de kan lämna ärenden som rör verksamheten i den enskilda kyrkan direkt till kyrkorådet för beslut, utse kyrkvärdar, beslutar om formerna för huvudgudstjänst, kollekt. Det finns sexton verksamhetsråd i Malmö pastorat, ett för varje kyrka.

Kontaktuppgifter till ordförande i Verksamhetsråd och Församlingsråd

Ordförande i Fosie kyrkas verksamhetsråd, tf. ordförande i Fosie församlingsråd
Per Schager
Skicka e-post
Arbetsplats: Fosie kyrka
Ordförande i Heliga Trefaldighetskyrkans verksamhetsråd
Kjell-Åke Svensson
Skicka e-post
Arbetsplats: Heliga Trefaldighetskyrkan
Ordförande i Västra Skrävlinge kyrkas verksamhetsråd
Katarina Rolf
Skicka e-post
Arbetsplats: Västra Skrävlinge kyrka
Ordförande i Husie församlingsråd, Husie kyrkas verksamhetsråd
Ann-Marie Persson
Skicka e-post
Arbetsplats: Husie kyrka
Ordförande i Kirsebergskyrkans verksamhetsråd
Gunilla Bengtsson
Skicka e-post
Arbetsplats: Kirsebergskyrka
Ordförande i Limhamns församlingsråd, Limhamns verksamhetsråd
Christel Rosenberg
Skicka e-post
Arbetsplats: Limhamns kyrka
Ordförande i Bunkeflo kyrkas verksamhetsråd
Spjalle Joelson
Skicka e-post
Arbetsplats: Bunkeflo Strandkyrka
Ordförande i Tygelsjö verksamhetsråd
Anton Jarnvi
Skicka e-post
Arbetsplats: Tygelsjö kyrka
Ordförande i Hyllie kyrkas verksamhetsråd
Anna-Lena Fors Olsson
Skicka e-post
Arbetsplats: Hyllie kyrka
Ordförande i Hyllie församlingsråd, S:t Mikaels kyrkas verksamhetsråd
Helén Persson
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Mikaels kyrka
Ordförande i S:t Johannes församlingsråd, S:t Johannes kyrkas verksamhetsråd
Göran Malmberg
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Johannes kyrka
Ordförande i S:t Pauli kyrkas verksamhetsråd
Carin Larsson
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Pauli kyrka
Ordförande i S:t Matteus kyrkas verksamhetsråd
Ivar Hedén Judt
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Matteus kyrka
Ordförande i S.t Petri församlingsråd, S:t Andreas kyrkas verksamhetsråd
Maria Haglund Börjesson
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Andreas kyrka
Ordförande i S:t Petri kyrkas verksamhetsråd
Tore Ardvall
Skicka e-post
Arbetsplats: S:t Petri kyrka