I mitten av februari startar Fosie kyrka en sorgegrupp för de som har förlorat någon som har stått dem nära. För en del kan det vara ett stöd i att få träffa och prata med andra i liknande situation. Vi träffas sex gånger under våren. Varje gång har ett specifikt tema och samtalen leds av präst och församlingskurator.
Är du intresserad av att delta, kontakta präst Therese Jadeland via mail therese.jadeland @svenskakyrkan.se eller 040-279282.