Torsdag 21 mars kl 13.30-15.30 kan du få hjälp med att fylla i din fondansökan på Fosie församlingsgård.

Du kan denna dag få hjälp med ansökningar till nedanstående fonder som Svenska kyrkan Malmö förvaltar:

  • Fosie kyrkas kompletterande sommargåva för ålderspensionärer och/eller sjuka som inte erhåller färdtjänst
  • Charlotte Wessmans fond för personer fyllda 50 år
  • Lunds beviljade medel, ej ålderspensionärer. Ansökan görs via församlingskurator eller diakon

Det finns också gratis möjlighet att kopiera bifogade handlingar. Välkommen att hämta ansökningsblanketter utanför diakonimottagningen.