Onsdag 4 december blir det ingen morgonmässa i Fosie kyrka på grund av personalmöte för hela Fosie församling. Morgonmässa hålls dock i Heliga Trefaldighetskyrkan.