Diakonimottagningen (torsdagar 10-12) och fondhjälpsdagarna (den 25 mars, den 1 april och den 15 april) är tillsvidare inställda på grund av det rådande smittläget.

Behöver du blanketter (Fosie kyrkas kompletterade sommargåva, Charlotte Wessmans stiftelse, Agda och Greta Letterstedts fond) vänligen kontakta någon av nedanstående personer, så skickar vi hem dem till dig.

Vill du lämna in en ansökningsblanketten för Fosie kyrkas kompletterande sommargåva, ber vi dig skicka den istället.

Adressen är:

  • Svenska kyrkan Malmö, Fosie kyrka, ref: Britta Abotsi, Box 346, 201 23 MALMÖ.

Behöver du hjälp med att fylla i blanketter så hjälper vi dig i möjligaste mån via telefon. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med kopiering i nuläget.