Fondhjälpen kommer under hösten att äga rum vid två tillfällen i Helige Trefaldighetskyrkans lokaler – Eriksfältsgatan 1, ingång från Trelleborgsvägen:

Torsdag 1 oktober 13.30–15.30

Ta med följande handlingar:

  • Familjebevis
  • Aktuell hyresavi
  • Besked som slutlig skatt med kontoutdrag eller deklarationsblanketten med specifikation/inkomstår 2019. Har du inget hemma, beställ utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret från Skatteverket, 0771-56 75 67.
  • Senaste uppgift om månadsinkomst (försäkringskassan, försörjningsstöd, lön, a-kassa etc).

Detta för att säkerställa att vi kan hålla 1,5 meters avstånd till varandra. Utöver dessa tillfällen bistår vi inte med hjälp att beskriva hur man fyller i ansökningsblanketter eller gratis möjlighet att kopiera bifogade handlingar.

De fonder som vi är behjälpliga med är följande:

Fosie kyrkas kompletterande julgåva för enskilda upp till 50 år och för vårdnadshavare till barn upp till 18 år.

Anna-Lisa och Sven-Eric Lundgrens Understöds-stiftelse för behövande, sjuka över 50 år.

Ni kan alltid hämta aktuella ansökningsblanketter utanför diakonimottagningens rum i Fosie församlingshem vardagar mellan kl. 10.00–15.00.