I anslutning till ekumeniska böneveckan för fred i Palestina och Israel hålls en bön med musik i Fosie kyrka.

Tillsammans ber vi för fred och rättvisa för palestinier och israeler i det heliga landet den 22 september klockan 12.00. Efter bönen bjuds på enkel lunch i prästgårdsparken. Blir det regn, fortsätter vi inne i kyrkan.
Varmt välkomna!