Andlig fördjupning

På grund av situationen med coronavirusets spridning så pågår inte verksamheter som vanligt i Fosie kyrka. Kontakta personal för mer information.

Andlig fördjupning handlar om att hitta vår personliga erfarenhet av det heliga och vår förståelse av denna erfarenhet. Då behövs stillhet och plats för det inre lyssnandet samt möjlighet att dela tankar och erfarenheter om vår tro och vårt liv med andra. En inre och yttre resa som innebär att mötet med Gud /Jesus ökar vår medvetenhet om att vi duger som vi är. Denna resa föder frimodighet att ta plats i vardagen och se Gud i allt.

 

Andlig vägledning

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide. Det är din Gudsrelation som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt.

Ta kontakt med Therese Jadeland, 040 27 92 82.

 

RETREATER

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller i fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

ÖPPNA BIBELSAMTAL

Fosie församlingsgård, jämna torsdagar,kl 13:30 — 15:00.

För dig som är intresserad av tro och liv och Jesus Kristus. Vi läser den kommande söndagens texter och diskuterar och lär oss mer om kristendomen och Bibeln. Det krävs ingen föranmälan och du är varmt välkommen att vara med!

Kontakt: Ragnhildur Jónasdóttir, 040-27 91 57

BÖNEGRUPP UNDER FASTAN

För dig som söker efter att andligen fördjupa och upptäcka fastetiden som en förberedelse inför påsken, som längtar efter att fylla på med ett djupare innehåll i den kristna traditionen. Eller som inspiration till fastan och kommande Påsk. Vi börjar med mässa i Fosie kyrka kl. 11.00 och efter samvaro i församlingsgården börjar bönegruppen vid 13:00.

Ingen föranmälan.

Ledare: Therese Jadeland , 040-27 92 82.
Datum: Söndagar i fastan: 8, 15, 22 och 29 mars
Tid: 13.00 — 14.00

PINGSTAFTON I STILLHET OCH TYSTNAD

En dag för stillhet, bön och eftertanke, där vi med hjälp av våra sinnen öppnar upp för Guds tilltal. Vägledd meditation och närvaro övning erbjuds under dagen. Vi börjar med morgonbön i kyrkan därefter går vi in i tystnaden och går ur tystnaden på eftermiddagen efter gudstjänst i kyrkan. Under dagen serveras enkel frukost, fika och lunch.

Tid: 30 maj kl 9.30 – 15.00
Plats: Fosie kyrka med församlingsgård och den vackra parken.
Kostnad: 50 kronor
Anmälan: senast 15 Maj

Kontakt: Therese Jadeland,  040 27 92 82