Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att hitta vår personliga erfarenhet av det heliga och vår förståelse av denna erfarenhet. Då behövs stillhet och plats för det inre lyssnandet samt möjlighet att dela tankar och erfarenheter om vår tro och vårt liv med andra. En inre och yttre resa som innebär att mötet med Gud /Jesus ökar vår medvetenhet om att vi duger som vi är. Denna resa föder frimodighet att ta plats i vardagen och se Gud i allt.

Broschyren Andlig fördjupning våren 2019

Andlig fördjupning i Malmös kyrkor. Beställ broschyren  via  Therese Jadeland, 040-27 92 82

 

FÖRDJUPANDE FÖRSONINGSDAGAR våren 2019

Informationsträff för dig som vill veta mer 2 april kl. 18. Träffar torsdag 25 april kl. 17-21, fredag 26 april kl. 17-21, lördag 27 april kl. 10-16 och söndag 28 april kl. 10-16. Plats ej bestämd.

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Lund samt Försoningsgruppen till fördjupande försoningsdagar. Dagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare. Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön. Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds 4/5 kl. 10–16.

Pris: 250 kr/person inkl. fika och lunch. Sista anmälningsdag 11/4.
Anmälan och information: [email protected] 040-27 92 79, Carina Halvardsson (ordf. Försoningsgruppen) 070-950 03 55

www.forsoningsgruppen.se

RETREATER

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller i fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

FÖRTROLIGA SAMTAL – tre torsdagar under våren

Lycka och meningsfulla samtal tros ha ett samband. Vi diskuterar och delar liv, över en god kopp te och smörgås. Vi avslutar med en bönestund.

Datum/tema:
7 februari: Vad är det för mening med mitt liv?
7 mars: Fråga sen allt vad du kan, vem är Gud och var bor han?
4 april : Källa till liv!

Tid/plats: kl 16.30-18.00 i Fosie församlingshem, Lindängsvägen 2 (vid Fosie kyrka)
Information och anmälan:
Ragnhildur Jónasdóttir, präst tel.040-27 91 57

ÖPPNA BIBELSAMTAL

För dig som är intresserad av tro och liv och Jesus Kristus. Tillsammans läser vi den kommande söndagens evangelietext och diskuterar och lär oss mer om de fyra evangelierna. Ingen föranmälan.
Datum: varannan torsdag: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 mars, 28 mars, 11 april och 25 april.
Tid: 13.30-15.00
Plats: Fosie församlingsgård, Lindängsvägen 2 (vid Fosie kyrka)
Kontakt: Ragnhildur Jonasdottir, 040-27 91 57

BÖNEGRUPP I FOSIE FÖRSAMLINGSGÅRD

För dig som söker efter ett sätt att be eller vill fylla på med inspiration då bönen fastnat, känns tråkig och Guds röst och närhet verkar borta. Du får prova olika modeller av bön, som förhoppningsvis erbjuder vägledning och inspiration. För den som vill, börjar vi med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11.00. Därefter enkel lunch (20 kr) i församlingsgården innan bönegrupper börjar kl. 13.00. Ingen föranmälan. Ledare: Therese Jadeland.

Datum: Söndag 27 januari, 19 maj, 14 juli och 11 augusti 2019
Tid: 13.00-14.30

 

ANDLIG VÄGLEDNING

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide.

För mer information, kontakta Therese Jadeland, präst, 040-27 92 82.