Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att hitta vår personliga erfarenhet av det heliga och vår förståelse av denna erfarenhet. Då behövs stillhet och plats för det inre lyssnandet samt möjlighet att dela tankar och erfarenheter om vår tro och vårt liv med andra. En inre och yttre resa som innebär att mötet med Gud /Jesus ökar vår medvetenhet om att vi duger som vi är. Denna resa föder frimodighet att ta plats i vardagen och se Gud i allt.

HAR DU RELATIONER SOM ÄR TRASIGA OCH GÖR ONT?
Välkommen att delta i fem fördjupade försoningsdagar under hösten.

Befinner du dig i en konflikt som du vill hitta en lösning på? Har du en önskan om att läka det som gått sönder? Har du fastnat i ett destruktivt relationsmönster?
Svenska kyrkan och organisationen Försoningsgruppen bjuder in till fördjupande försoningsdagar vid fem tillfällen under hösten 2018. Försoningsdagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och som längtar efter att hitta vägar vidare. Försoning handlar inte nödvändigtvis om att ”bli vänner igen”, utan om att hitta verktyg som gör det möjligt att leva vidare med det som hänt.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Försoningsdagarna
Ett informationsmöte om Försoningsdagarna kommer att hållas i Fosie församlingsgård (Lindängsvägen 2) tisdagen den 23 oktober kl 18.

RETREATER

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller i fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

FÖRTROLIGA SAMTAL – Inställd!

Meningsfulla samtal och lycka tros ha ett samband. Därför träffas vi tre tisdagar kl 16.30-18.00 under hösten 2018 och diskuterar och delar liv, över en god kopp te och macka. Vi avslutar med en kort bönestund.
Datum/tema:
25 september – tema: Vad är det för mening med mitt liv?
23 oktober – tema: Fråga sen allt vad du kan, vem är Gud och var bor han…?
27 november – tema: Källa till liv!
Plats: Fosie församlingshem, Lindängsvägen 2 (vid Fosie kyrka)
Information och anmälan:
Ragnhildur Jónasdóttir, präst tel.040-27 91 57

ÖPPNA BIBELSAMTAL – Nyhet!

För dig som är intresserad av tro och liv och Bibelns budskap. Vi läser kommande söndags texter och diskuterar och funderar tillsammans. Ingen föranmälan.
Datum/tid: Torsdagar 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november,  kl 14-15.30.
Kontakt: Ragnhildur Jonasdottir, 040-27 91 57

BÖN OCH MEDITATION

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och rädslor samt få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

ANDLIG VÄGLEDNING

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide.