Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att hitta vår personliga erfarenhet av det heliga och vår förståelse av denna erfarenhet. Då behövs stillhet och plats för det inre lyssnandet samt möjlighet att dela tankar och erfarenheter om vår tro och vårt liv med andra. En inre och yttre resa som innebär att mötet med Gud /Jesus ökar vår medvetenhet om att vi duger som vi är. Denna resa föder frimodighet att ta plats i vardagen och se Gud i allt.

 

Tankar för livet

Fosie kyrka och församlingsgård, 20 oktober, klockan 11:00

Högmässa med efterföljande kyrklunch och klockan 12:30  blir det ”Varför är Gamla testamentet relevant för människor idag?”.
Jesper Svartvik präst, forskare, författare och stiftsteolog i Karlstads stift föreläser om den textsamling som kristna kallar Gamla testamentet och judar kallar Torah, Profeterna och Skrifterna och egentligen borde kallas Gemensamma Testamentet eftersom texterna läses i både kyrkor och synagogor över hela världen.

Varmt välkomna! kontakt: [email protected]  040-27 91 57

 

RETREATER

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller i fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

Förtroliga samtal hösten 2019

Fosie församlingsgård. Torsdagar: 12/9, 10/10, 7/11 
Klockan 16:30–18:00

Meningsfulla samtal och lycka tros ha ett samband. Vi diskuterar och funderar tillsammans över livets mening med hjälp av text, poesi och vår egen livserfarenhet. Samtalsserien avslutas med föredrag och samtal med KG Hammar (se nedan).
Anmälan och information: [email protected], 040-27 91 57

Meningen med livet: Fosie församlingsgård, torsdag 21/11 klockan 16:30–18:00

Föredrag och samtal med KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan. Mer information: [email protected]

ÖPPNA BIBELSAMTAL

Fosie församlingsgård, jämna torsdagar, 5 september – 28 november klockan 13:30 – 15:00

För dig som är intresserad av tro och liv och Jesus Kristus. Vi läser den kommande söndagens texter och diskuterar och lär oss mer om kristendomen och Bibeln. Det krävs ingen föranmälan och du är varmt välkommen att vara med!

Tid: 13.30-15.00
Plats: Fosie församlingsgård, Lindängsvägen 2 (vid Fosie kyrka)
Kontakt: Ragnhildur Jónasdóttir, 040-27 91 57

BÖNEGRUPP I FOSIE FÖRSAMLINGSGÅRD

För dig som söker efter ett sätt att be eller vill fylla på med inspiration då bönen fastnat, känns tråkig och Guds röst och närhet verkar borta. Du får prova olika modeller av bön, som förhoppningsvis erbjuder vägledning och inspiration. För den som vill, börjar vi med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11.00. Därefter enkel lunch (20 kr) i församlingsgården innan bönegrupper börjar kl. 13.00. Ingen föranmälan. Ledare: Therese Jadeland.

Datum: Söndag 27 januari, 19 maj, 14 juli och 11 augusti 2019
Tid: 13.00-14.30

 

ANDLIG VÄGLEDNING

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide.

För mer information, kontakta Therese Jadeland, präst, 040-27 92 82.