Retreater

Att åka på retreat innebär att för en tid dra sig tillbaka för att uppnå balans, fördjupas och vila

Vad är en retreat?
Retreat är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och kontemplation. Retreaten bygger på enkelhet, frihet och tystnad och dagsprogrammet växlar mellan måltider, meditationer, vägledning och bön.

Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill ge dig själv möjlighet till stillhet och meditation och kanske finna en god rutin för det andliga livet.

Så här går det till
Retreaten genomförs under ca tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna behöver var och en kunna avsätta minst en halv timme för bön varje dag.
Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.

Litteratur
Retreaten följer Frans Jalics bok: ”De andliga övningarna i kontemplativ form”. Frans Jalics SJ är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga Övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivningen och närvaron står i centrum.

”Mina möten med människor under ett mer än 35 år långt arbete som själasörjare har lett mig till övertygelsen att sökandet efter Gud äger rum i själens djupaste skrymslen hos människor med de mest skilda levnadssätt och att de inrättar sitt liv utifrån detta sökande. Ibland finner dock många våra organiserade religiösa strukturer och vårt själavårdande arbete alltför komplicerade, alltför omständiga och indirekta. Inte sällan står sådant i vägen för det gudomliga. Människor söker egentligen en enkel, spontan och omedelbar kontakt med Gud. Denna enkla väg, som kännetecknas av sin omedelbarhet i förhållande till Gud, kallar man kontemplation”. (F. Jalics)

Retreat

Inga datum inplanerade