Barn & familj

Aktuellt för barn & familj

Kontakt

Församlingspedagog
Mikael Ynghed
040-27 92 88
[email protected]

Kyrkis

Kyrkis vänder sig till föräldrar med barn 0-5 år. Varje fredag håller vi öppet hus för lek och gemenskap. Kl. 09.30 har vi en samling med musik och saga. Efter det finns det fika. Varmt välkomna! Verksamheten startar upp igen 30 augusti och pågår varje fredag fram till lucia!

 

Familjegudstjänst

Gudstjänst speciellt anpassad för barnfamiljer. Mer information publiceras här när en familjegudstjänst väntar.

Samarbete med skola och förskola

Fosie kyrka samarbetar med förskolor och skolor i området. Bland annat bjuder vi in till julspel, påskvandringar och krubbvisningar men vi kan också skräddarsy andra arrangemang för skolelever. Är du som pedagog intresserad av samarbete eller besök av något slag, kontakta församlingspedagog Mikael Ynghed eller församlingskurator Britta Abotsi.

Stöd till familjer

Hos församlingskurator Britta Abotsi kan du som förälder boka tid för enskilt samtal och på vissa tider för hjälp med fondansökningar. Mer om fonder och enskilda samtal, hittar du under sidan diakoni.

Läger på Åkersberg och Södra Hoka

Under 2019 arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg i Skåne och Södra Hoka i Blekinge för familjer och/eller individer som har små resurser och möjligheter att komma iväg och möta andra. Det ordnas med familjeläger, pensionatsdagar inklusive pensionatvecka med måleri, Må-bra-dag för personer med långtidssjukskrivning, höstlovsläger, helgfirande över jul och påsk, nyårsläger för familjer samt familjeläger för familjer som mist en anhörig.  Stiftsgården står för kostnaderna för vistelsen: mat, logi, sänglinne, handdukar samt kostnader för program och aktiviteter. Församlingarnas diakonimedarbetare behovsprövar och den lokala kyrkan finansierar resa tur och retur bostadsort till Åkersberg/Södra Hoka om personen har begränsad ekonomi. Övriga utgifter får gästerna själva stå för.

Är du intresserad av att ansöka kontakta assistent Tina Ogard så skickar hon dig en närmare beskrivning: [email protected], 040-279286