Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden.

Diakonimottagningen Fosie församlingsgård

En öppen mottagning utan tidsbokning för samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation. Se öppettider och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Vuxna

Diakon
Ebba Älverbrandt
040-27 92 79
[email protected]

Barn och familj

Diakon
Britta Abotsi
0736-849035
040-27 92 94
[email protected]

Öppettider diakoni

Helgfria torsdagar 10.00–12.00, med undantag: 4 juli, 11 juli, 25 juli, 1 augusti, 5 september. Vid andra tider, ring eller lämna meddelande om vi inte kan svara.

Stiftelse – och fondhantering

Aktuella ansökningsblanketter finns att hämta utanför diakonimottagningen på Fosie församlingsgård. Vid stiftelse-och fondhanteringstillfällena finns hjälp att förstå hur man fyller i ansökningsblanketter och gratis möjlighet att kopiera bifogade handlingar. Vi prioriterar de stiftelser som Svenska kyrkan Malmö förvaltar.

Torsdag 19 september 13.30–15.30

 • Fosie kyrkas kompletterande julgåva för enskilda upp till 50 år och för vårdnadshavare till barn upp till 18 år.
 • Lundgrenska stiftelsen för behövande sjuka över 50 år
 • Agda och Greta Lettersteds fond för änkor/änkemän, ålderspensionärer och för familjer med barn under 18 år.

Torsdag 10 oktober 13.30–15.30

 • Fosie kyrkas kompletterande julgåva för enskilda upp till 50 år och för vårdnadshavare till barn upp till 18 år.
 • Lundgrenska stiftelsen för behövande sjuka över 50 år
 • Agda och Greta Lettersteds fond för änkor/änkemän, ålderspensionärer och för familjer med barn under 18 år.

För att ansöka om fondmedel måste du oftast bifoga:

 • Slutskattesedel 2018/inkomstdeklaration
 • Hyresavi
 • Senaste inkomstberäkningen (av försörjningsstöd, försäkringskassa, pension eller lön)
 • Familjebevis
 • I vissa fall läkarintyg om du är sjuk

  Själavårdande samtal

  Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Diakonins månad i Fosie
TEMA: Äldres psykiska hälsa 

Måndagsträffen den 2 september, kl. 13.30–15.00

Kan den kristna tron bidra till psykisk och andliga hälsa?

Välkomna till ett samtal tillsammans med präst Mikael Göth. Därefter bjuds det på klimatsmart eftermiddagsfika.

Söndagen den 15 september kl. 11.00–14.30

Välkomna till Diakonins dag med början i högmässan i Fosie kyrka. Vår nyblivna diakon Britta Abotsi predikar. Därefter soppa med efterföljande samtal på temat medmänniska och äldres psykiska hälsa i Fosie församlingsgård.

Måndagsträffen den 16 september, kl. 13.30–15.00

Kan musik och bön bidra till psykisk och andlig hälsa?

Välkomna att prova på att be med musik tillsammans med kyrkomusiker Bertil Pålsson och diakon Ebba Älverbrandt. Vi ses i Fosie kyrka! Därefter bjuds det på klimatsmart eftermiddagsfika i Fosie församlingsgård.

Fördjupande försoningsdagar

Vi delar livets skörhet och skönhet genom att tillsammans titta närmare på vad som gått sönder i våra relationer och hur skadorna skulle kunna repareras och läkas.

Plats: S:t Matteus församlingsgård, Lantmannagatan 8.

Informationsträff

22 oktober kl. 18
Ett personligt möte krävs för att anmäla sig.

Därefter träffas vi:

 • torsdag 21 november kl. 17-21
 • fredag 22 november kl. 17-21
 • lördag 23 november kl. 10-16
 • söndag 24 november kl. 10-16

Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds:

 •  30/11 kl. 10–16

Uppföljningsträffar:

 • torsdag 5 december 17-20
 • torsdag 12 december 17-20
 • torsdag 19 december 17-20

Pris: 250 kr/person, fika och lunch.

Anmälan och information:

Senast 7/11.
[email protected] 040-27 92 79

Carina Halvardsson (ordf. Försoningsgruppen) 070-950 03 55
www.forsoningsgruppen.se

Läger på Åkersberg och Södra Hoka

Under 2019 arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg i Skåne och Södra Hoka i Blekinge för familjer och/eller individer som har små resurser och möjlighet att komma iväg och möta andra. Det ordnas med familjeläger, pensionatsdagar inklusive pensionatvecka med måleri, Må-bra-dag för personer med långtidssjukskrivning, höstlovsläger, helgfirande över jul och påsk, nyårsläger för familjer samt familjeläger för familjer som mist en anhörig.
Stiftsgården står för kostnaderna för vistelsen: mat, logi, sänglinne, handdukar samt kostnader för program och aktiviteter. Församlingarnas diakonimedarbetare behovsprövar och den lokala kyrkan finansierar resa tur och retur bostadsort till Åkersberg/Södra Hoka om personen har begränsad ekonomi. Övriga utgifter får gästerna själva stå för.

Är du intresserad av att ansöka kontakta assistent Tina Ogard så skickar hon dig en närmare beskrivning: [email protected], 040-279286

Nätverk

Diakonimedarbetarna i Fosie kyrka bedriver löpande nätverksarbete för freds- och försoningsarbete och samarbetar med olika sociala aktörer, föreningar och trossamfund i Malmö.
Läs mer om dessa nätverk:
Program Lindängen
CTC – Communties that care
Sluta skjut

Själavårdande samtal

Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.