Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden.

Diakonimottagningen Fosie församlingsgård

En öppen mottagning utan tidsbokning för samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation. Se öppettider och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Diakon
Ebba Älverbrandt
040-27 92 79
[email protected]
Församlingskurator
Britta Abotsi
0736-849035
040-27 92 94
[email protected]

Öppettider diakoni

Helgfria torsdagar 10.00-12.00 (med reservation för ändringar). Obs! Stängt 18 april, 30 maj och 6 juni. Om du behöver hjälp vid andra tider än när diakonimottagningen är öppen, är du välkommen att ringa oss. Lämna meddelande om vi inte kan svara.

 

Själavårdande samtal

Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Samtalsgrupp för dig som har förlorat någon stått dig nära

I mars 2019 startar Fosie kyrka en samtalsgrupp för människor som förlorat en närstående. För många kan det vara ett stöd att få prata med andra i liknande situation. Samtalsgruppen träffas i Fosie församlingsgård sex gånger under våren: 12/3, 26/3, 16/4, 23/4, 7/5 och 21/5 kl. 16.00-17.30. Varje gång har ett specifikt tema. Samtalen leds av präst Thérèse och församlingskurator Britta. Anmäl dig senast 5 februari till församlingskurator Britta Abotsi, [email protected] 040-279294.

Försoningsdagar

Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och hur man går vidare som hel. Informationsträff 2 april kl. 18.00 i Fosie församlingsgård. Därefter träffas vi torsdag 25 april och fredag 26 april kl. 17.00-21.00 samt lördag och söndag 27-28 april kl. 10.00-16.00. Plats för träffarna är ännu inte fastställt. Lördag 4 maj kl. 10.00-16.00 finns det möjlighet till möten med konfliktdrabbad , familj och/eller närstående. Uppföljningsträffar torsdag 9 maj, 16 maj och 23 maj kl. 17.00-20.00.

Anmälan senast 11 april till Ebba Älverbrandt, [email protected] 040-27 92 79

Läger på Åkersberg och Södra Hoka

Under 2019 arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg i Skåne och Södra Hoka i Blekinge för familjer och/eller individer som har små resurser och möjlighet att komma iväg och möta andra. Det ordnas med familjeläger, pensionatsdagar inklusive pensionatvecka med måleri, Må-bra-dag för personer med långtidssjukskrivning, höstlovsläger, helgfirande över jul och påsk, nyårsläger för familjer samt familjeläger för familjer som mist en anhörig.
Stiftsgården står för kostnaderna för vistelsen: mat, logi, sänglinne, handdukar samt kostnader för program och aktiviteter. Församlingarnas diakonimedarbetare behovsprövar och den lokala kyrkan finansierar resa tur och retur bostadsort till Åkersberg/Södra Hoka om personen har begränsad ekonomi. Övriga utgifter får gästerna själva stå för.

Är du intresserad av att ansöka kontakta assistent Tina Ogard så skickar hon dig en närmare beskrivning: [email protected], 040-279286

Nätverk

Diakonimedarbetarna i Fosie kyrka bedriver löpande nätverksarbete för freds- och försoningsarbete och samarbetar med olika sociala aktörer, föreningar och trossamfund i Malmö.
Läs mer om dessa nätverk:
Program Lindängen
CTC – Communties that care
Sluta skjut