Har du relationer som är trasiga och gör ont?

Har du blivit skadad i dina relationer? Vill du gå vidare i ditt liv? Har du en längtan efter upprättelse, förlåtelse och försoning?

Välkommen att delta i fem fördjupande försoningsdagar under hösten 2018

Befinner du dig i en konflikt som du vill hitta en lösning på? Har du en önskan om att läka det som gått sönder? Har du fastnat i ett destruktivt relationsmönster?

Svenska kyrkan och organisationen Försoningsgruppen bjuder in till fördjupande försoningsdagar. Försoningsdagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och som längtar efter att hitta vägar vidare. Försoning handlar inte nödvändigtvis om att ”bli vänner igen”, utan om att hitta verktyg som gör det möjligt att leva vidare med det som hänt. När någon av oss skadar eller skadas, så skadas vi alla – för vi hör ihop i ett finmaskigt nät av relationer. Att försonas är att våga lyssna, tala sanning, ta ansvar, mötas och om det är möjligt försöka reparera det som gått sönder.

Informationsmöte
Tisdagen den 23 okt kl. 18 i Fosie församlingsgård i Malmö (Lindängsvägen 2)

Datum och tider för Försoningsdagarna
Torsdag 15 nov kl. 17-21
Fredag 16 nov kl. 17-21
Lördag 17 nov kl. 10-16
Söndag 18 nov kl. 10-16
Uppföljning lördagen den 24 nov. Möjlighet till fler uppföljningsdagar under hösten.

Kostnad
250 kr/person.

(Dagarna ges också i Lund under hösten 2018 på följande datum; tors 11 okt kl. 17-21, fre 12 okt kl. 17-21, lör 13 okt kl. 10-16 och 14 okt kl. 10-16 samt lör 20 okt.)

Om Försoningsdagar
Med utgångspunkt i ett försoningsprogram hämtat från Sydafrika erbjudes du möjligheter till försoning, konfliktmedling och bearbetning av kränkningar i en kyrklig kontext.
Försoningsdagarna innehåller fyra dagars samtal och praktiskt arbete där vi tillsammans tittar närmare på vad det är som gått sönder i en relation, hur de skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Dagarna avslutas med eventuella möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående, lördagen efter de fördjupande försoningsdagarna. Därefter genomförs tre uppföljningsträffar.

Arrangörer
Arrangörer är Svenska kyrkan och Försoningsgruppen.

Försoningsgruppen är en icke vinstdrivande, ideell organisation som arbetar med försoning, konfliktmedling och bearbetning av kränkningar. Försoningsgruppen samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar för försoning och ökad trygghet i samhället. Organisationen som arbetar i försoningsgruppen har bred kompetens och bland oss finns bland annat gestaltterapeut, socionom, präst, alkohol- och drogterapeut, kroppsterapeut, diakon och våldsbehandlare.

Samtliga är certifierade i försoning och The Restorative Justice Method från Sydafrika. Vi har under flera års tid arbetat med praktisk försoning tillsammans med människor som kränkt eller blivit grovt kränkta i sina liv.

Anmälan och kontakt

Svenska kyrkan Malmö, diakon Ebba Älverbrandt, tel. 040-27 92 79
Sista dagen att anmäla sig till dagarna i Malmö är 25 oktober, (anmälan till dagarna i Lund senast den 20 september).