Ungdom & konfirmation

UNGDOMSGRUPP

Vi träffas i öppen gemenskap för att umgås, fundera kring liv och tro, fika diskutera och fira andakt bland mycket annat.
För vem: ungdomar från 12 år
Dag och tid: kl 10-13, lördagar varannan vecka (jämn vecka). Olika aktiviteter vid varje träff.
Plats: Fosie församlingsgård

Kontakt

Församlingspedagog
Mikael Ynghed
040-27 92 88
mikael.ynghed@svenskakyrkan.se

KONFIRMATION

För dig som nu börjar i årskurs åtta i höst: välkommen till oss som konfirmand!
Fosie kyrka och Heliga Trefaldighetskyrkan inbjuder till en gemensam grupp som startar söndagen den 23 september i Heliga Trefaldighetskyrkan kl 11 och som följer ”de 70 stegen”.

Kontakt

Församlingspedagog
Mikael Ynghed
040-27 92 88
mikael.ynghed@svenskakyrkan.se
Präst
Kristina Tyrberg
040-27 92 61
kristina.tyrberg@svenskakyrkan.se