Babyrytmik

Lär dig sånger och ramsor tillsammans med andra barn i åldrarna 0 – 12 månader med sina vuxna. Den som vill får stanna på lek och fika efteråt! Rytmiken kostar ingenting

Datum: 5/3, 12/3, 19/3 26/3 och 2/4
Anmälan på telefon 040 – 27 92 14 eller [email protected]