Kyrkan öppen för ljuständning och enskild andakt

Övrigt som händer idag