Kyrkan öppen för ljuständning och enskild bön

Övrigt som händer idag