Come Together

Come Together

Ungdomar och äldre, nya och gamla svenskar kommer att umgås, lära känna varandra och sjunga tillsammans

Torsdagar 16.30 – 18. 20

Vi börjar varje samling med mat och lära känna varandra. Därefter sjunger vi tillsammans i en härlig kör.
14 november avslutar vi med en konsert i Heliga Trefaldighetskyrkan

Kontakt

Kristina Furbacken
Peter Ernberg