Välkommen till våra gudstjänster

Mässa
Söndag 11.00
Efter mässan serverar vi fika på Helgas Kafé

Tisdagsgudstjänst
Start tisdag 5 februari 13.00

Morgonmässa
Onsdag 8.30
Efter mässan finns det möjlighet att äta frukost på Helgas Kafé

Onsdagsmässa
Start onsdag 13 februari 18.00
Därefter ojämna veckor

Kvällsmässa
Start torsdag 24 januari 18.30

Händer i Heliga Trefaldighetskyrkan Klicka här för att se alla händelser