Barn och gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med ditt barn.

En vardag i månaden firar vi barngudstjänst kl. 10.00. Vi sjunger, tänder ljus, ber och upptäcker vad som finns i den hemliga lådan: Efteråt fikar vi i barnlokalen. Se kalendern för exakta dagar

Barngudstjänst på söndag
Ett par gånger per termin har vi speciella gudstjänster för hela familjen. Gudstjänsten är speciellt anpassad för barn med barnsånger och psalmer och den är lite kortare.

Arante ska snart döpas och känner efter att temperaturen på dopvattnet är bra.

Spara

Kontakt

Präst Elise Nilsson
e-post