Barn och gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med ditt barn.

Barngudstjänst på söndag
Ett par gånger per termin har vi speciella gudstjänster för hela familjen. Gudstjänsten är speciellt anpassad för barn med barnsånger och psalmer och den är lite kortare.

 

Arante ska snart döpas och känner efter att temperaturen på dopvattnet är bra.