Diakoni

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst eller tjänande.

Precis som allt annat i den kristna tron har diakonin sitt ursprung i Jesus Kristus. I evangelierna kan vi läsa om hur Jesus vandrade runt i det heliga landet och förkunnade Guds rike. Men Jesus förmedlade inte budskapet om Guds rike enbart med ord. I praktiskt handlande visade Jesus på den kärlek och medmänsklighet som Gud ville skulle råda i hans rike. Jesus botade sjuka, gav mat åt hungriga, tröstade sörjande, lyssnade till och hjälpte utstötta och skuldtyngda.

Onsdagsmässa

Varannan onsdag kl 18 firar vi mässa i samband med Bibelstudiegruppen, se kalendern

Kontakt

Emma Silver, diakoniassistent
040-279215 Mail