Dop

Vi välkomna dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan!

Dopet är en gåva från Gud och en påminnelse om Guds kärlek till oss människor. Genom dopet blir vi medlemmar i Svenska kyrkan men också en del av den världsvida kyrkan bestående av människor i olika länder och åldrar runt om i världen. Till den gemenskapen är du varmt välkommen!

I Svenska kyrkan döps människor i alla åldrar, även om det är vanligast med barndop. Dopet handlar inte om att prestera. Vi måste inte tro på ett särskilt sätt eller ha någon speciell kunskap för att bli döpta. Inte heller måste du som förälder ha en viss tro för att låta döpa ditt barn, bara en önskan om att barnet ska finnas med i den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling, ett sakrament. Jesus sände ut sina lärjungar i världen och uppmanade dem att döpa människor och sprida hans budskap. Därför är dopet så mycket mer än en namngivningsceremoni även om varje dop av ett barn också handlar om glädjen att välkomna en ny liten människa till världen.

Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus.

Gud lovar i dopet att alltid vara med oss, oavsett vad som sker i våra liv. Det är en trygghet som vi får vila i. Som en påminnelse om detta får alla som döps ett dopljus.

Varmt välkommen till Heliga Trefaldighetskyrkan för att låta döpa ditt barn eller själv bli döpt!

20140917_153837

Spara

Spara

Kontakt

Bokning av dop 040 27 90 01