Gudstjänst

Ibland är det svårt att hitta tid och plats för en annan dimension
än den vardagen erbjuder.

Tystnaden känns avlägsen, bönen svårformulerad och tanken långt borta. Ibland längtar vi bara efter att dra oss undan och möta Gud i ensamhet. Och ibland saknar vi gemenskapen med andra kristna, längtar efter att tillsammans med andra sjunga vår lovsång till Gud.

Gudstjänsterna i Heliga Trefaldighetskyrkan vill uppmuntra och underlätta människans möte med Gud. I ordet och tystnaden, genom sången och musiken, i brödet och vinet, önskar vi att gudstjänsterna blir en plats för oss där vi kan möta Gud och andra människor. Gudstjänsterna kan vara olika. Varje söndag firar vi mässa då vi får ta emot bröd och vin, Kristi kropp och blod. Söndagarna varvas med veckans övriga gudstjänster; tisdagsgudstjänst, morgonmässa, soppmässa och kvällsmässa.

Det här är organiserade gudstjänsttillfällen som vi erbjuder men här finns också plats för den enskilda andakten vid ett tänt ljus i någon av ljusbärarna eller en bön nedskriven i vår förbönsbok.

Vi firar också gudstjänster på sjukhemmen och äldreboenden i vår omgivning.

Livets omständigheter skiftar liksom hur vi vill möta Gud under olika tillfällen. Våra gudstjänster är därför av olika karaktär men alltid tillsammans med Gud, och du är alltid välkommen!

Veckans gudstjänster

Tisdagar
Tisdagsgudstjänst kl 13.00

Onsdagar
Morgonmässa kl 8.30, onsdagsmässa kl 18.00

Torsdagar
Kvällsmässa kl 18.30

Söndagar
Mässa kl 11.00

Se kalendern för exakta dagar och tider.