Gudstjänst

Längtar du efter inre stillhet? Vill du få uttrycka din glädje i lovsång? Behöver du lämna över det du bär på i bön till Gud? Är du nyfiken på vad kristen tro innebär? Går du i kyrkan sedan många år eller är gudstjänst något helt nytt för dig?

Oavsett detta är du varmt välkommen till Heliga trefaldighetskyrkan! Vi firar flera olika gudstjänster varje vecka på olika tider. Förutom söndagens mässa har vi också tisdagsgudstjänst, morgonmässa och kvällsmässor. Gemensamt för gudstjänsterna är att vi får möta Gud och varandra i ett öppet och stilla rum med stadens brus närvarande precis utanför.

I gudstjänsterna läser vi bibeltexter och delar tystnad, ord och musik med varandra. Vi ber för vår värld och för oss själva. Vår gemenskap i gudstjänsten är öppen för alla och du får komma precis som du är, oavsett hur du mår eller har det. Gudstjänsten är också ett bra tillfälle att lära sig mer om kristen tro och att växa in i församlingens gemenskap. Gammal eller ung, liten eller stor, alla är välkomna!

När det är mässa firar vi nattvard, vilket innebär att vi får ta emot bröd och vin, Kristi kropp och blod. Vi firar också gudstjänst på sjukhem och äldreboenden i närheten av kyrkan.

Att bara vara i kyrkan, där det finns rymd för våra tankar och för mötet med Gud, kan vara en vilsam upplevelse när tillvaron känns stressad.  Kyrkan är öppen vardagar kl. 8 till ca kl. 16 för den som vill söka stillhet och be på egen hand. Vi har även kyrkan öppen de flesta lördagar och i samband med söndagens mässa. Du kan tända ljus i ljusbäraren eller skriva ner din bön i vår förbönsbok.

Varmt välkommen till gudstjänst och Heliga trefaldighetskyrkan!

 

Veckans gudstjänster

Tisdagar
Tisdagsgudstjänst kl. 13.00

Onsdagar
Morgonmässa kl. 8.30, onsdagsmässa varannan vecka kl. 18.00

Torsdagar
Kvällsmässa kl. 18.30

Söndagar
Mässa kl. 11.00, mellan 23 juni till och med 18 augusti kl. 18.

Vissa av gudstjänsterna sker endast under terminstid och avvikelser i tid kan förekomma. För exakta datum och tider – se Kalendern!

P.g.a Corona firar vi endast mässa onsdag morgon. Onsdagskvällar och torsdagskvällar har vi kvällsandakt och söndagar har vi gudstjänst utan nattvard.