Musik

Du är välkommen att vara med och sjunga och spela i vår kyrka! Det enda som krävs är att du har lust. Hela Guds folk kan sjunga! Att sjunga i kyrkan ska vara en gemensam aktivitet och ingen åskådarsport. Musiken kan låta nästan hur som helst: gammal eller ny, stillsam, svängig, högtidlig, sorgsen, glad, nära, kärleksfull, arg, förtvivlad? bara inte likgiltig. Här har vi sång och lek för de minsta, barnkörer, ungdomskör, föräldrakör och vuxenkörer för nybörjare och rutinerade. I förordet till vår psalmbok står det: ”Varje tid söker sitt eget sätt att uttrycka sin glädje och tacksamhet över Guds väldiga gärningar…” ?  och här i Heliga Trefaldighetskyrkan söker vi hela tiden på vårt sätt. Kom och var med i detta sökande!

Körövning i Heliga Trefaldighetskyrkan

Inga kalenderhändelser hittades.