Konfirmation

Det handlar om dig

Under konfirmationstiden kan du upptäcka mer om dig själv, kyrkan och den kristna tron tillsammans med andra.

Vi pratar om frågor som har med livet och tron att göra. Varför lever just jag? Vad är meningen med mitt liv? Vad tror kristna på? Vi pratar också om kärlek, relationer, familj, etik och mycket mer.

Fast vi gör förstås annat också. Vi sjunger, arbetar med form och färg, spelar teater, ser på film, går på upplevelsevandringar, gör studiebesök och mycket annat. Alla är välkomna att vara med. Också du som inte är döpt eller du som inte tillhör Svenska kyrkan. Detta är en möjlighet att ta reda på vad Svenska kyrkan står för och om du vill vara en del av den. Testa! Det är värt ett försök.

De 70-stegen – höst-och vårläsning

Modellen bygger på att du själv bestämmer hur du lägger upp din konfirmandtid, så att den passar ihop med dina intressen och tider. Det är frivilligt att konfirmeras och då är det viktigt att du får ut så mycket som möjligt av tiden.

Under din konfirmandtid ska du samla ihop sjuttio steg. Det gör du genom att delta i de aktiviteter vi erbjuder, genom att fira gudstjänst i Heliga Trefaldighetskyrkan och genom att åka på två läger. Varje månad får du ett brev med stegerbjudanden som du kan välja mellan. Eftersom detta är ett år för dig att upptäcka Svenska kyrkan, ingår det som en naturlig del att gå i gudstjänsten. Femton av dina sjuttio steg är gudstjänstbesök.

Ingenting går upp mot att åka på läger! Två helger ingår och ger dig tjugo steg sammanlagt. Vilka helger det gäller kommer det mer information om senare.

Alltså:
Trettiofem steg  =  valfri aktivitet i Eriksfält

Femton steg      =  gudstjänstbesök

Tjugo steg          =  två helgläger.

=  de sjuttio stegen.

 

Vem kan jag lita på? Krafttag konfirmation Illustratörens namn behöver inte uppges vid publicering.

Kontakt

Församlingspedagog
Helena Ericsson
040-27 92 19, e-post