Svenska Kyrkan Unga

Torsdagar 18.30-21.30.
Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år.

Vi börjar varje träff med att fira mässa kl 18.30 och sedan har vi något program. Programmet är varierat och det är ungdomarna själva som bestämt vad vi skall göra.

En gång i månaden har vi djupare samtal om livet, tro och tvivel och de resterande gångerna gör vi allt från att bowla, leka och åka på studiebesök.
Du är välkommen att vara med, Kom och kolla vad vi gör.

svenskakyrkansunga

Spara

Kontakt

Församlingspedagog
Helena Ericsson
040-27 92 19, e-post