Information till dig som besöker kyrkan

Alla Malmös kyrkor är stängda för allmänheten t.o.m. 21/5 enligt beslut av kyrkoherde Per Svensson, därefter avgör man i varje kyrka om man kan öppna eller inte. Vi i Heliga Trefaldighetskyrkan öppnar upp för gudstjänster den 31/5.

 Vid gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning), tar vi emot max 30 besökare i kyrkan.

Kyrkan är öppen för enskild bön och andakt

Måndag – fredag 8.00 – 16.00
Lördag 10.00 – 14.00

Flickor tänder ljus