Husie kyrka den 15 december kl 16 och 18
Husie Kyrkokör tillsammans med stor orkester under ledning av Jens Bragdell Eriksson
I år gästar oss Malmötenoren Valentin Lundin.
Gratis biljetter går att hämta på församlingsexpeditionen, Klågerupsvägen 254 från den 2 december.