Känner du oro inför allt som händer just nu och behöver ett samtal så finns det möjlighet att ringa till vår diakon eller till någon av våra präster.
Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.
Vi ber för varandra.