Är du äldre eller i en riskgrupp och behöver åka till läkare men inte har tillgång till någon som kan skjutsa dig.
Ring till Diakon Sara Eriksson på 040-279368 så ska vi i församlingen försöka hjälpa dig.
Hör av dig!