Vi samlas och delar tankar och erfarenheter om bön. Vi träffas sju onsdagskvällar med start onsdag den 23 september kl 18.  Vi bestämmer tillsammans i gruppen vilka onsdagar vi ses framöver.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN: Diakon Sara Eriksson Tel: 040-27 93 68
Mejl: [email protected]

Anmäl dig senast 16 september