HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

Diakoni

Diakoni

Diakoni handlar om att omsätta kristen tro i praktiken genom medmänsklig kärlek, omsorg och solidaritet med dem vi möter. Genom att se och bekräfta varandra helas vi.

Samtal

Behöver du någon att prata med om saker som tynger dig eller något du går och grubblar på? Du kan alltid ha ett särskilt samtal med någon av oss som arbetar i församlingen. Du kan även ringa jourhavande präst alla dagar i veckan kl. 21-06. Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst.

Leva Vidare-grupp

För dig som förlorat en nära anhörig. Vi samlas i en liten grupp för att samtala om sorgen, dela tankar och erfarenheter av det som hänt. Vi vill skapa möjligheten att få träffa andra med samma erfarenheter, som en hjälp att gå vidare.
Kontaktperson, Diakon Sara Eriksson 040-279368

Fonder

Det finns fonder att söka om du har en sjukdom eller ett handikapp och är behövande. Makars eller sammanboendes gemensamma inkomst räknas.

Diakonigrupp

Sätt guldkant på tillvaron både för den du besöker och dig själv genom att vara med i Husie och Södra Sallerups diakonigrupp. Gruppen stödjer på olika sätt den diakonala verksamheten, är värdinnor på vårdboendena och gör hembesök.

Kontakt

Diakon
Sara Eriksson
040-27 93 68
[email protected]