HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

För barn

För barn

Till barnverksamheten i Husie kommer kristna, människor med andra religioner och de som inte alls är troende. Alla är välkomna.
Du hittar oss i församlingshemmet på Klågerupsvägen 254 i Malmö.

Babykafé startar den 14/1
För föräldrar och barn fram tills barnen ska börja förskolan. Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans. Dag och tid: tisdagar kl. 10-12.

Babykafé med syskon startar den 9/1
För barn i förskoleåldern med föräldrar. Lekstund, sångstund och fika. Dag och tid: torsdagar kl.10-12

Familjekafé med pyssel startar den 16/1
Slappna av en stund tillsammans med andra föräldrar och barn. Här finns plats för lek och bus, fika och pyssel för stora och små.
Passa också på att fynda barnkläder i vår loppis.
Dag och tid: torsdagar kl. 14-16.

Barnkör

Det finns två barnkörer i Husie, Husie miniorkör för barn i förskoleklass till och med årskurs 1 och Husie junior för barn i årskurs 2 och 4. Båda körerna övar sånger, sjunger i gudstjänsterna med små och stora, går luciatåg, sjunger in advent och åker på körläger. Körerna är gratis, men antalet platser begränsade. Kösystem tillämpas. Dag och tid: onsdagar med start 28 augusti. Miniorkören övar kl. 16.15-17.00 och Juniorkören övar kl. 17.10-17.55

Mer information: Församlingsexpeditionen 040-279350

Ungdomskör

För dig som går i åk 5-9
Repetition onsdagar 18.05 – 19.05 i Husie församlingshem
Kontakt: Karin Henningsen, [email protected]
och Isabel Berggren [email protected]

Barnkyrka 

Alla barn är välkomna att tillsammans med sina föräldrar fira gudstjänst i varje söndag kl 10 i Husie församlingshem. Under gudstjänsten går barn som vill till barnkyrkan, där vi pratar och skapar kring söndagens tema.

Kontakt

Assistent i församlingsarbete
Rose-Marie Axelsson
040-27 93 56
[email protected]
Musiker
Jens Bragdell Eriksson
040-27 91 10
[email protected]

Kalender