HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

För barn

För barn

Till barnverksamheten i Husie kommer kristna, människor med andra religioner och de som inte alls är troende. Alla är välkomna.
Du hittar oss i församlingshemmet på Klågerupsvägen 254 i Malmö.

Babykafé OBS! Stängt den 16/4

För föräldrar och barn fram tills barnen ska börja förskolan. Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans. Dag och tid: tisdagar kl. 10-12.

Babykafé med syskon OBS! Stängt den 18/4

För barn i förskoleåldern med föräldrar. Lekstund, sångstund och fika. Dag och tid: torsdagar kl.10-12

Familjekafé med pyssel OBS! Stängt den 18/4

Slappna av en stund tillsammans med andra föräldrar och barn. Här finns plats för lek och bus, fika och pyssel för stora och små.
Passa också på att fynda barnkläder i vår loppis.
Dag och tid: torsdagar kl. 14-16.

Barnkör

Det finns två barnkörer i Husie, Husie miniorkör för barn i förskoleklass till och med årskurs 1 och Husie barnkör för barn i årskurs 2 och 3. Båda körerna övar sånger, sjunger i gudstjänsterna med små och stora, går luciatåg, sjunger in advent och åker på körläger. Körerna är gratis, men antalet platser begränsade. Kösystem tillämpas. Dag och tid: onsdagar med start 16 januari. Miniorkören övar kl. 16.15-17.00 och Barnkören övar kl. 17.15-18.00

Mer information: Församlingsexpeditionen 040-279350

Ungdomskör

För dig som går i åk 4-9
Repetition onsdagar 18.15 – 19.00 i Husie församlingshem
Kontakt: Karin Henningsen, karin.henningsen@svenskakyrkan.se
och Isabel Berggren isabel.berggren@svenskakyrkan.se

Barnkyrka

Alla barn är välkomna att tillsammans med sina föräldrar fira gudstjänst i varje söndag kl 10 i Husie församlingshem. Under gudstjänsten går barn som vill till barnkyrkan, där vi pratar och skapar kring söndagens tema.

Kontakt

Assistent i församlingsarbete
Rose-Marie Axelsson
040-27 93 56
rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se
Musiker
Jens Bragdell Eriksson
040-27 91 10
jens.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Kalender