HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

För barn

För barn

Till barnverksamheten i Husie kommer kristna, människor med andra religioner och de som inte alls är troende. Alla är välkomna. Du hittar oss i församlingshemmet på Klågerupsvägen 254 i Malmö.

Babykafé

För föräldrar och barn fram tills barnen ska börja förskolan. Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans. Dag och tid: tisdagar kl. 10-12.

Babykafé med syskon

För barn i förskoleåldern med föräldrar. Lekstund, sångstund och fika. Dag och tid: torsdagar kl.10-12

Familjekafé med pyssel

Slappna av en stund tillsammans med andra föräldrar och barn. Här finns plats för lek och bus, fika och pyssel för stora och små.
Passa också på att fynda barnkläder i vår loppis.
Dag och tid: torsdagar kl. 14-16.

Barnkör

Det finns två barnkörer i Husie, Husie miniorkör för barn i förskoleklass till och med årskurs 1 och Husie barnkör för barn i årskurs 2 och 3. Båda körerna övar sånger, sjunger i gudstjänsterna med små och stora, går luciatåg, sjunger in advent och åker på körläger. Körerna är gratis, men antalet platser begränsade. Kösystem tillämpas. Dag och tid: onsdagar med start 16 januari. Miniorkören övar kl. 16.15-17.00 och Barnkören övar kl. 17.15-18.00

Mer information: Församlingsexpeditionen 040-279350

Ungdomskör

För dig som går i åk 4-9
Repetition onsdagar 18.15 – 19.00 i Husie församlingshem
Kontakt: Karin Henningsen, karin.henningsen@svenskakyrkan.se
och Isabel Berggren isabel.berggren@svenskakyrkan.se

Barnkyrka

Alla barn är välkomna att tillsammans med sina föräldrar fira gudstjänst i varje söndag kl 10 i Husie församlingshem. Under gudstjänsten går barn som vill till barnkyrkan, där vi pratar och skapar kring söndagens tema.

Kontakt

Assistent i församlingsarbete
Rose-Marie Axelsson
040-27 93 56
rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se
Musiker
Jens Bragdell Eriksson
040-27 91 10
jens.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Kalender