Körer

Att sjunga i kör är främjande för hälsan – sång sänker blodtrycket och stärker immunförsvaret, dessutom är det roligt.

Husie kyrkokör

Blandad kör som sjunger allt från vanlig fyrstämmig kyrkomusik via de klassiska större verken till nyskrivet och modernt. Fokus ligger på sångglädje och att utvecklas under lustfyllda former. Varje termin gör kören ett större verk med instrumentalister. I övrigt medverkar kören i gudstjänster och ger egna konserter. Dag, tid och plats: tisdagar med start 21/8 kl. 19-21, Husie församlingshem.

Södra Sallerups kyrkokör

Damkör som sjunger allt från mässor och större verk till schlager, folkvisor och pop. Glädje, musikalitet och sammanhållning står i fokus. Kören medverkar i gudstjänster och konserter, varav ett större framträdande per termin med instrumentalister. Dag, tid och plats: måndagar med start 20/8 kl. 18.30-20 i Husie församlingshem.

Må-bra-kören

Mogen sångarglädje för dig med barnasinnet kvar. Inga krav på förkunskaper. Kören sjunger allt från gamla schlagers till nya låtar och psalmer. Kom och prova på. Dag, tid och plats: torsdagar med start 6/9 kl. 10.45-11.45 i Husie församlingshem.

Barnkör

Det finns två barnkörer i Husie, Husie miniorkör för barn i förskoleklass till och med årskurs 1 och Husie barnkör för barn i årskurs 2 och 3. Båda körerna övar sånger, sjunger i gudstjänsterna med små och stora, går luciatåg, sjunger in advent och åker på körläger. Körerna är gratis, men antalet platser begränsade. Kösystem tillämpas. Dag och tid: onsdagar med start 29/8. Husie miniorkör övar kl. 17-17.45 och Husie Barnkör övar kl. 18.00-18.45

Mer information: Församlingsexpeditionen 040-279350