Om kyrkorna

Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka, som ligger i östra Malmö, utgör en gammal kulturbygd och hör till de tidigast befolkade områdena i Skåne.

Södra Sallerups kyrka har sina äldsta delar från 1100-talet och är därmed Malmös äldsta kyrka.De mäktiga kritlagren här är rika på flinta, som stenåldersfolket bröt loss med hackor av hjorthorn och förde upp genom lodräta schakt. Den upphämtade flintan bearbetades till vapen och verktyg intill schakten, där omfattande boplatser utvecklades.Sedan reformationen har mycket hänt och kyrkan har förändrats med tiden. Men stor del av kyrkans verksamhet och traditioner har ändå sin botten i arvet från fornkyrkan.

Dagens kyrka har en bred och omfattande verksamhet, både i församlingar och i världen. Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka är inget undantag och bedriver verksamhet för alla åldrar. Allt från barnverksamhet till samtalsgrupper för sörjande, från diakonala insatser på vårdhem och institutioner till bibelstudier och körverksamhet.

I kyrkorna arbetar idag nitton anställda och ett hundratal frivilliga. Utan de fantastiska frivilliga insatserna hade inte vår breda verksamheten kunnat upprätthållas!

Vill Du veta mer om våra kyrkor så klicka under bilderna och kliv in…

Besöksadresser: 
Husie Kyrka: Husie Kyrkoväg 108
Södra Sallerups Kyrka: Södra Sallerups byväg 8

husie_07_480x364-1

Husie kyrka

sodra_sallerups_kyrka33

Södra Sallerups kyrka

Askgravplats på Husie kgd