En ny anläggning med askgravplatser är under byggnation på Husie kyrkogård.
En anläggning med en central plats för blomstersmyckning, namnplattor och ljus.
Målet är att askgravplatserna ska upplevas som en fridfull plats för kontemplation
med mycket grönska och en vid utsikt med Malmö som fond. Blomsterrännan har
byggts av återanvända gravstenar och namnplattor av metall ska monteras på ett
smidesstaket. Gravsättning sker i den stora gräsytan innanför gångarna där drygt
2000 gravrätter ryms med plats för två urnor per grav. Hela ytan har höjts upp
rejält så att tillgänglighetsmålen uppfylls mellan parkeringen och den centrala
besöksytan. Ett konstverk, Orkidé, i form av en hög blomstängel med blommor av
kristall är placerat mitt på gräsytan. Det är tillverkat enligt kyrkogårdsförvaltningens
önskemål av Mats Jonasson på Målerås glasbruk. Smidesstaketet
är tillverkat, blomsterrännan är monterad och anläggningen i sin helhet är utförd
av personal från kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. Förhoppningen är att
askgravplatserna blir färdiga och kan tas i bruk före årsskiftet.
I dagsläget finns det askgravplatser på sju av Malmös kyrkogårdar: Tygelsjö,
Östra, Limhamn, Husie, Oxie, Bunkeflo och S:t Pauli norra. Intresset för dessa
anläggningar har varit mycket stort vilket bevisas av den kontinuerliga ökningen
av antalet upplåtelser där. Vi ser mycket positivt på detta och tar det som ett kvitto
på att våra anläggningar håller hög standard och är attraktiva.
För information kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tfn: 040-27 92 00