Kontakt

Telefon
040-27 93 50

E-post
e-post till Husie kyrka

Adress Husie kyrka
Husie kyrkoväg 108, 212 36 Malmö

Adress Husie församlingshem
Klågerupsvägen 254, 212 32 Malmö

Adress Södra Sallerups kyrka
Södra Sallerups byväg 8, 212 36 Malmö

Postadress
Box 346
201 23 MALMÖ

Kyrkbladet för Husie och Södra Sallerups kyrkor
Ges ut 4 gånger per år och där kan du läsa om vad som händer i Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka.
Är du intresserad att få det hemskickat till dig?
Kontakta församlingsexpeditionen på 040-27 93 50 eller maila dina adressuppgifter till [email protected]

Medarbetare

Församlingsherde
Katarina Vaarning, 040-27 91 70
E-post till Katarina Vaarning

Präster
Johanna Bondesson, 040-27 91 73
E-post till Johanna Bondesson

Anders Friberg, 040-27 93 63
E-post till Anders Friberg

Maya Salmon, 040-27 90 88
E-post till Maya Salmon

Präst i fängelsesjälavården
Anna Karin Lundgren, 040-27 94 44
E-post till Anna Karin Lundgren

Marie-Louise Norozi, 040-27 93 65
E-post till Marie-Louise Norozi

Diakon
Maria Josefson, 040-27 93 68
Samtal enligt överenskommelse
E-post till Maria Josefson

Diakon i fängelsesjälavården
Ulla Christensson, 040- 27 91 29
E-post till Ulla Christensson

Förskollärare
Rose-Marie Axelsson, 040-27 93 56
E-post till Rose-Marie Axelsson

Musiker
Martin Runborg, 040-27 93 52
E-post till Martin Runborg

Jens Bragdell Eriksson, 040-27 91 10
E-post till Jens Eriksson

Vaktmästare
Gunilla Andersson, 040-27 93 70
E-post till Gunilla Andersson

Marie Liljenberg, 040-27 93 59
E-post till Marie Liljenberg

Husmor
Anneli Nilsson, 040-27 93 53
E-post till Annelie Nilsson

Församlingspedagog
Mikaela Almberg, 040-27 93 90
E-post till Mikaela Almberg

Assistent
Anna Lavin, exp: 040-27 93 50
direkt: 040-27 93 54
E-post till Anna Lavin