Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne till [email protected] så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.