Präst: Susanne Skoglund
Musiker: Charlotta Holmgren Németh

Även små barn kan känna sorg. Även små barn drabbas av dödsfall i sin närhet. Det kan vara en släkting, familjemedlem, vän eller ett husdjur som dött.

Detta är en minnesgudstjänst för att också de som är små ska få en stund att minnas dem som inte finns mer. Sång, pyssel, bön och ljuständning.  Ingen anmälan behövs. Kontakt Susanne Skoglund, tel. 040-27 93 37, [email protected]