Alla helgons dag

Kyrkan är öppen för ljuständning, bön och samtal kl 13-16.

Prästerna Kenth Carlsson, Olivia Jönsson och diakon Charlotte Lundh finns tillgängliga.