Ekumenisk samtalsgrupp med KG Hammar

Övrigt som händer idag